Kontakta Oss

Vi gör utredningar om följande:

  • Läs- och skrivsvårigheter
  • Matematiksvårigheter
  • Arbetsminne
  • Visuell perceptionsförmåga
  • Elever med annat modersmål
  • Visa alla

Senaste Från Bloggen

Slopat rutavdrag för läxhjälp

Den 16 juni 2015 beslutade riksdagen att den särskilda bestämmelsen om skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete slopas. De nya reglerna gäller för arbete som…