Blogg

Läxhjälp – rutavdrag

I dag gäller rutavdrag endast läxhjälp för grundskoleelever. Enligt ett förslag från regeringen kan snart även gymnasieelever komma att omfattas av rutavdrag för läxhjälp. Tanken är att om förslaget går igenom så skall avdraget börja gälla nästa år. I och med skattesubventionen skall familjer med elever i gymnasieåldern då få råd att ge sina ungdomar stöd i läxläsning utanför skolans verksamhet.

Skolverket  och Lärarnas riksförbund tycker dock att det är dåligt förslag, eftersom de anser att det ändå bara skulle gynna de föräldrar som redan idag har råd med läxhjälp. De anser att skattesubventionerna borde gå till skolorna direkt, så att fler elever skall kunna få hjälp och stöd under sin skoltid.

Kommentera