Blogg

RUT-avdrag för läxhjälp till gymnasieelever

Fr o m den 1 januari 2013 har nu regeringen beslutat att rutavdraget även skall gälla för gymnasieelever. Det blir alltså möjligt för föräldrar med barn på gymnasiet att utnyttja rutavdraget för läxhjälp. Rutavdraget gäller sedan tidigare elever på grundskolan.

Kommentera