Behöver du hjälp? Behöver du hjälp?

Hjälpmedel

Huvudsyftet med att använda pedagogiska hjälpmedel är att kompensera det som idag kan vara ett hinder i studierna. Numera ser man hjälpmedel som ett alternativt pedagogiskt verktyg i undervisningen för att fler elever skall lära sig på ett effektivare sätt. När man pratar om pedagogiska hjälpmedel, alternativa eller kompensatoriska verktyg menar man samma sak och idag oftast tekniska hjälpmedel, som till exempel ljudböcker och pedagogiska programvaror.

Pedagogiska hjälpmedel är redskap som kan hjälpa till att förtydliga, ge variation, skapa mening och sammanhang i tillvaron samt öka uppmärksamheten, vilket gör att det blir lättare att lära sig.

Pedagogiska hjälpmedel skall kunna:

- Kompensera för de specifika svårigheterna som finns idag
- Vara personligt och individuellt utformat
- Ge överblick och sammanhang
- Ge konkret och tydlig information
- Ge förutsättningar till högre självständighet
- Bygga på en stark sida
- Finnas tillgängligt när det behövs

IT och digitala läromedel kan var ett viktigt stöd i skolan för den som har specifika svårigheter av något slag. Pedagogiska programvaror kan vara till stor hjälp i undervisningen, men det kan vara svårt att veta vilket hjälpmedel som passar den specifika eleven. Vi hjälper till med att utveckla/ta fram dessa pedagogiska hjälpmedel i nära samarbete med elev, relevant lärare/mentor och skola.