Tekniska hjälpmedel

Det finns mycket hjälpmedel för dig som har läs- och skrivsvårigheter. Vi hjälper dig att hitta rätt sorts hjälpmedel utifrån dina svårigheter och behov. Läs mer om vilka hjälpmedel som finns för läsandet respektive skrivandet.

 

För dig som har matematiksvårigheter är det räknaren som kan ge dig ett bra stöd vid beräkningar. Det finns många olika typer av räknare. Vi kan ge dig stöd i att välja en räknare utifrån dina svårigheter och behov. Läs mer om ytterligare hjälpmedel som kan ge stöd i själva räknandet.

 

Idag finns många appar som kan vara ett stöd för dig som vill använda en Ipad som stöd för dina läs- , skriv- och/eller matematiksvårigheter. Det finns många bra Internetsidor som du kan besöka för att få information om olika appar som kan passa, här är två av dem som vi tycker ger bra information:

- skolappar.nu

- logopedeniskolan.se