För läsandet

Bra hjälpmedel för dig som har lässvårigheter

 

Uppläsningsprogram – Talsyntes

Uppläsningsprogram/talsyntes är en programvara som omvandlar text till tal. Du kan lyssna på text från Word, Internet eller en inskannad text.  Det finns flera olika talsyntesprogram, exempelvis ViTal, ClaroRead Plus, CD-ORD samt Budgie Pro vilken även har en matematisk modul som medger uppläsning av matematiska uttryck. De flesta talsynteser ger möjlighet att ändra parametrar som röst, hastighet och tonhöjd (pitch).

Talsyntes ViTal  innehåller 18 röster från Acapela, på sammanlagt 6 olika språk, vilket innebär att man kan använda ViTal i annan språkundervisning än den svenska. Programmet Talande Tangentbord följer med, vilket ger ljudstöd när användaren trycker på bokstavs- eller siffertangenterna. Vid köp av ViTre får man även med programvarorna ViTex och VisaOrd. Med ViTex kan man skanna text och konvertera texten till Worddokument. Visa Ord hjälper dig att skriva genom att det ger förslag på ord på skärmen när du skriver första bokstaven/bokstäverna av ett ord.

Talsyntesen ClaroRead Plus har samma funktioner som de tre programvarorna.

Utifrån dina behov av talsyntes kan vi diskutera fram vilken programvara som kan vara ett passande arbetsredskap.

 

Färgat papper

Färgen på papperet kan ha betydelse för den som ska läsa. Det handlar om att hitta den som passar bäst.  Vissa färger på papper kan göra att texten framträder tydligare.  Vi provar ut vilken färg som är lämpligast.

 

Typsnitt

Typsnittet har betydelse. Vissa är svårare att se för den som har läs- och skrivsvårigheter, andra är lättare. Vi rådgör med dig om vilket typsnitt som är lättast att läsa och använda.

 

Teckensnitt

Teckensnitt har betydelse. En del vill ha större teckensnitt, andra inte. Vi rådgör med dig om vilket teckensnitt som är lättast att läsa.

 

DAISY

DAISY (Digitalt Audibaserat InformationsSYstem) är ett talboksformat för talböcker. Du kan läsa en DAISY-talbok i en särskild talboksspelare, DAISY-spelare, i vilken du kan utnyttja DAISY-formatets alla funktioner, som att sätta bokmärke där man slutar läsa samt höja och sänka läshastigheten på uppläsaren – med normalt röstläge vare sig det läses snabbt eller långsamt. Med DAISY-spelaren kan du lätt kan hitta i talboken genom att söka på kapitel eller sidor. Du kan även läsa DAISY-talboken i dator med gratisprogrammet AMIS, se nedan. DAISY-talboken kan även läsas i spelare med mp3-format men då kan du inte använda alla DAISY-funktioner.

 

Inlästa läroböcker

Inläsningstjänst, www.inlasningstjanst.se, är en tjänst där skolor genom abonnemang kan få tillgång nedladdning av inlästa läroböcker i DAISY-format.

 

AMIS

AMIS är ett gratisprogram du kan ladda ned från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Det läser en DAISY-talbok på samma sätt som en DAISY-spelare gör och har samma navigeringsfunktioner, se ovan.

 

Legimus

Legimus, Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) bibliotek, är en tjänst stadsbibliotek och en del skolbibliotek tillhandahåller för nedladdning av skönlitterära talböcker. Den som har en läsnedsättning kan få tillgång till tusentals boktitlar att ladda hem från nätet till datorn, Ipaden eller mobiltelefonen – för att sedan läsas upp av appen Legimus. För att få inloggningsuppgifter vänder du dig till ditt bibliotek. Omyndig person måste ha vårdnadshavare med sig vid informationen och för underskrift på plats på biblioteket. Se Legimus.se

 

Läslinjal

Läslinjal är ett hjälpmedel för läsare som tycker att bokstäverna hoppar runt. Med denna ser du bara en rad, vilket gör det lättare att fokusera på textraden. Det finns olika typer av läslinjaler och hos oss kan du få testa vilken/vilka som kan passa dig bäst.

 

Appar

För att hitta bra appar som kan vara ett stöd för läsandet, se Skolappar.nu och Logopeden i skolan.se