För räknandet

Bra hjälpmedel för dig som har matematiksvårigheter

Vid specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli ska man vara generös med tekniska och pedagogiska hjälpmedel så att det matematiska tänkande utvecklas och inte fastnar på för låg nivå.

 

Funktionsräknare

Ett hjälpmedlet är att ha en räknare, en så kallad funktionsräknare, med två rader i displayen. Det innebär att du kan se vad det är som du har skrivit in för beräkning. En funktionsräknare kan prioritera de räknesätt som skall gå först i en räkneoperation, t ex 3+5×4=23, alltså multiplikationen beräknas före additionen.

 

Tabeller

Tabeller av olika slag, t ex multiplikationstabellen kan vara ett stöd vid både multiplikation och division som kan behöva utföras vid t ex bråkräkning.

 

Babakus

Abakus är en sorts kulram, ett räknehjälpmedel istället för miniräknare och har funnit på vissa håll i världen, t ex Kina. Abakusen har utvecklats av neuropsykolog Björn Adler och kallas då för Babakus. I dag ser man detta räknehjälpmedel som ett led i att utveckla räknandet och att komma bort från fingerräknandet. En konkret metod för att arbeta med tal och siffror när man har svårt att snabbt och enkelt hantera just tal och siffror. Det är ett utvecklingsstöd för personer med specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli, där man enkelt kan arbeta med de fyra räknesätten: addition, subtraktion, multiplikation och division. Idag finns detta räknehjälpmedel att ladda ned till en iPad. Den som är skicklig på att använda babakusen kan göra beräkningar med otrolig hastighet. Se YouTube.

Babakusen kan även användas som träningsmaterial för att komma ifrån fingerräkning, och därmed bli snabbare på huvudräkning.

 

Appar

För att hitta bra appar som kan vara ett stöd får läsandet, se Skolappar.nu och Logopeden i skolan.se