Om oss

Pedagogiskt Utrednings- och Resurscenter, PURcenter, är ett nystartat företag, sedan april 2012, inom Västra Götalandsregionen. Vi är två specialpedagoger med utbildningar inom områdena läs- och skriv-, matematik-, arbetsminnes- och perceptionssvårigheter kopplat till inlärningssvårigheter. Vår hemvistelse är Vänersborg respektive Trollhättan, så vårt arbetsområde sträcker sig främst runt Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan.

Vi har båda specialpedagogexamen och har mer än 15 års erfarenhet som specialpedagoger på grundskole- och gymnasienivå. Arbetserfarenhet finns också från högskolenivå. Vi har arbetat cirka 20 år som lärare både inom grundskolan åk 4-9 och gymnasiet. Vi är utbildade ämneslärare i matematik/textil och musik/engelska för grund- och gymnasieskolan.

PURcenter ger pedagogiska utredningar inom läsning, skrivning, även för nyanlända elever med annat modersmål, räkning, arbetsminne och perception åt både skolor, psykologer (t. ex. BUP) och privatpersoner. Vi ger förslag på träningsmaterial utifrån de  i de svårigheter som framkommer i utredningen och kan ge stöd vid samtal med skolors personal, utifrån utredningen och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Om Du behöver få förlängd tid vid Högskoleprovet, är vi godkända intygsgivare för Högskoleverket.

Behöver du längre tid eller uppläst prov vid körkortsprovet eller få tillgång till bibliotekens tjänst Legimus – MTM:s digitala bibliotek, kan vi utfärda intyg för dessa.

Välkomna!

Maud och Elisabet