head8

Tjänster

PURcenter ger pedagogiska utredningar inom läsa, skriva och räkna – även för nyanlända elever med annat modersmål, räkning, arbetsminne och perception åt både skolor, psykologer, andra myndigheter/instanser och privatpersoner som kan behöva våra tjänster. Utifrån utredningen ger vi stödsamtal med skolors personal om vilka pedagogiska åtgärder som behöver vidtas. Vi kan också ge förslag träningsmaterial utifrån de svårigheter som eventuellt framkommer i utredningen.

Vi utfärdar intyg till dig som behöver få längre tid på högskoleprovet och även för dig som behöver längre tid eller muntligt prov vid körkortsprovet.