Utfärdar intyg

Vi hjälper dig med intygsutredningar och ansökningar om det särskilt anpassade Högskoleprovet och Vägverkets kunskapsprov. 

 

Du som har läs- och skrivsvårigheter och vill ta körkort
Från de flesta körskolor har du möjlighet att köpa en lättläst teoribok eller teoriboken som talbok.

När du skriver kunskapsprovet för ditt körkort, gäller samtliga behörigheter, traktorkort och yrkesprov, har du möjlighet att får förlängd provtid. Du kan även medges att genomföra provet muntligt, dock ej för yrkesprov. För att få möjlighet till detta måste du ansöka hos Vägverket genom ett intyg för att styrka ditt behov, vilket du kan få genom en utredning hos oss. Se läs- och skrivutredning.

 

Du som har läs- och skrivsvårigheter och vill skriva högskoleprovet
För att få göra det anpassade högskoleprovet med 50 % förlängd tid måste du styrka dina specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi genom ett utlåtande utfärdat av en av Högskoleverkets godkända intygsgivare.

När du anmäler dig till högskoleprovet, för att få förlängd provtid, skall du även skicka med intyget som styrker dina specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Utlåtandet måste ha inkommit till dem senast 15 september för höstens prov respektive 15 februari för vårens prov. Genom en utredning hos oss kan du få ett intyg  för specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi att skicka in. Se läs- och skrivutredning.