Matematiksvårigheter – dyskalkyli

Specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli

Dyskalkyli handlar om att hjärnan har svårt hantera och att känna igen siffror. Hjärnan kan t ex ha svårt att automatiskt plocka fram hur mycket nio plus sex år, utan man får börja från början och räkna varje gång. Det gör att arbetsminnet belastas i onödan och att man lägger onödig kraft på enkla beräkningar som skall vara automatiserade.

De flesta med specifika matematiksvårigheter har just problem med färdigheter och inte i första hand själva förståelsen i matematik. Många med specifika matematiksvårigheter har svårt med förmågan att snabbt se mindre mängd.

Att kunna hantera talserier i matematik visar på god logisk förmåga kombinerat med numerisk begåvning. Vid specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli har man svårt med att se mönster när det gäller talföljder men inte svårt med logik eller förmåga att se mönster när det inte handlar om tal och siffror. Svårigheter med att specifikt se mönster när det gäller tal och siffror är tecken på just specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.

Dyskalkyli är en en medicinsk diagnos som idag finns med i FN/WHO:s diagnossystem (ICD-10). FN/WHO kräver i sitt diagnossystem att en undersökning av läs – och skrivsvårigheter även finns med vid utredning av dyskalkyli.

Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, har forskat kring hjärnan och dess funktioner, specifikt arbetsminnet. Arbetsminnet är viktigt vid räkning, vilket Klingberg beskriver i artikeln Hjärnan dissar kalkylerna i Forskning och framsteg 3/2011.

 

Allmänna matematiksvårigheter

Allmänna matematiksvårigheter innebär att det inte bara finns svårigheter inom matematik utan generella problem med allt lärande. Det visar sig oftast genom att all inlärning tar lägre tid att lära sig än förväntat. Vid tester är det ett jämnt resultat som presteras men det är lågt. Det stöd som behövs är just att få mer tid på sig för att lära sig saker.

 

Andra typer matematiksvårigheter

Akalkyli

Pseudo-dyskalkyli